HIZMETLER

AGRO ORGANIK KONTROL, organik ürünler ve gıdalar için kontrol ve sertifikasyon hizmetleri sunmaktadır.

BELGELENDİRME VE KONTROL BAŞVURUSU İÇİN:

1. Sertifika için başvuru yapın:
- telefon ile: 00 359 888 23 24 22, 00 359 877 90 01 18; 
- e-posta ile: office@agro-organic.com;
2. AOK tarafından başvuru belgelerini alın, bunlar ayrıca AOK’ün web sitesinden de indirilebilir - www.agro-organic.com;
3. Belgeleri dikkatlice okuyup, doldurup ve AOK ofisine gönderin (ibraz edin);
4. AOK, alınan Başvuruyu gözden geçirecek, doğru bir şekilde doldurulmuşsa ve belirli ürünün geçerli sertifikasyon şemasına göre üretim süreciyle ilgili tüm bilgilerle birlikte gönderilmişse, AOK size bir Sertifikasyon Anlaşması ve bir fiyat teklifi sunar;
5. Önerilen sözleşmeyi ve fiyat teklifini kabul etmeniz durumunda, ilgili belgeleri imzalayıp AOK ofisine gönderirsiniz;
6. AOK, işletmenizin yerinde yapılacak denetim (teftiş) hakkında, bir plan göndererek denetim süresi ve müfettiş / ekip hakkında sizi bilgilendirir;
7. Yerinde denetim sonucunda, çiftliğinizin veya işletmenizin organik üretim gereksinimlerini karşıladığı tespit edilirse, AOK kontrol sistemine dahil edilecek ve kontrollü müteşebbisler listesine eklenecektir.

SERTİFİKASYON VE KONTROL

Başvuru sahibinin / işletmecinin yerinde denetimleri 848/2018 sayılı (AB) Yönetmeliğin gerekliliklerine uygunluğu doğrulamak amacıyla yapılacaktır.
AOK, teftiş süresi ve müfettiş / ekip bilgileri içeren bir plan göndererek yaklaşan muayene hakkında sizi bilgilendirir.
Denetimin süresi değişiklik gösterir ve çiftliğin türüne, erişime, ilk gözetime veya denetime, başvuru sahibinin hazırlık durumuna ve diğerlerine bağlıdır.

Yerinde fiziksel inceleme sırasında aşağıdakilerin yapılması gereklidir:

• Müfettişe / ekibe sertifikalandırıldığınız sertifikasyon planı: A - üretim, B- işleme, C - ticaret ile ilgili belgeleri ve kayıtları sunmak;
• Tarlalara ve yapılara, tesislere, binalara, teçhizata ve işleme, depolama ve nakliye araçlarına erişim sağlamak;
• Örnek alma koşulları sağlamak (ihbar değerlendirmeleri, rastgele denetimler veya ihlal şüphesi durumunda zorunludur);

İşletmedeki yerinde denetim, denetimci / ekibin, varsa bulunan tutarsızlıklar da dahil olmak üzere değerlendirme sonuçlarını başvuru sahibine bildireceği son bir toplantıyla sona erecektir.

Uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, ürünler ve sertifika programları için düzenleyici gerekliliklere uyulmaması ile ilgili uygunsuzlukları ortadan kaldırmak için alınacak önlemlere izniniz gerekli olup tutarsızlıkların giderilme süresi incelemeden itibaren 30 gündür.

AOK, aşağıdaki koşullara tabi olarak sertifika sağlar:

• Kontrol ve sertifikasyon için imzalanmış sözleşme;
• Sertifikasyon gerekliliklerinin uygulanmasına ilişkin olumlu rapor ve görüş;
• Sertifika verme kararı;
• Tüm mali yükümlülükler ödendi.

Başarılı bir denetimin ardından süreç sertifika ile sonuçlandırılır.

FİYAT LİSTESİ

Tüm Hakkı Saklıdır© 2021