HAKKIMIZDA
AGRO ORGANIK KONTROL LTD. ŞTİ. kuruluşu tarafından gerçekleştirilen sertifikasyon ve kontrolün temel amacı, ürünün organik üretim için gereksinimleri karşıladığına dair tüm paydaşlarda güven yaratmaktır. Sertifikalandırmanın değeri, üreticilere, özellikle organik ürünlerin yanı sıra ürünlerin kendilerinin gereksinimlerini yerine getirildiğinin üçüncü bir tarafça tarafsız ve yetkin bir şekilde kanıtlanmasıyla yaratılan güven ve güven derecesinde saklıdır.

AGRO ORGANIK KONTROL LTD. ŞTİ. kontrol kuruluşunun kalite politikası ve gerçekleştirdiği belgelendirme ve denetim faaliyeti, organik üretimin belgelendirilmesi ve kontrolü yapılırken aşağıdaki beş temel ilkeye dayanmaktadır: Tarafsızlık, Yeterlilik, Mesleki gizliliğin korunması, İtiraz ve şikayetlerin değerlendirilmesi, Sorumluluk.

Yönetim sisteminde uygulanan beş ana ilkeyi takiben, AGRO ORGANIK KONTROL aşağıdaki ANA HEDEFLERİ belirler:
1. Sertifikalı ürünlere güveni garanti eden ve resmi kontrolün ihtiyaçları için Bulgaristan yetkili makamı tarafından tanınan bir sertifikasyon sistemi uygulamak;
2. Üreticilere, işleyicilere, tüccarlara ve tüketicilere, Avrupa ve ulusal normatif temelin gerekliliklerini karşılayan sertifikasyon ve kontrol faaliyeti yoluyla organik üretimi garanti;
3. Ekonomik olarak erişilebilir bir sertifika sistemi uygulamak;
4. Atanan kontrol fonksiyonlarının kaliteli bir şekilde uygulanmasını sağlamak;
5. Tarafsızlık risk değerlendirme sisteminin bir risk olarak görmediği veya bir risk olarak değerlendirdiği durumlarda, bunu kabul edilebilir seviyelere nötrleştirmek için yeterli önlem alarak her bir başvuru için belgelendirme ve denetim süreçlerini tarafsız bir şekilde yürütmek;
6. Kontrol ve sertifikasyon prosedürleri, tüm sertifika başvuru sahiplerine ve tedarikçilere herhangi bir ayrımcılık yapmaksızın sağlanacaktır;
7. Personel, uygulanan yönetim sisteminin kuralları hakkında bilgi sahibidir ve uygulama konusunda motive edilmiştir;
8. Mesleki gizliliği sağlama kurallarına uygun olarak, sertifikasyon sistemi ile ilgili tüm bilgileri kendisine sağlayarak müşteri ile ilişkilerde şeffaflığı sağlar;
9. Akreditasyon kuruluşu dahil, organik üretimin belgelendirilmesi ile ilgilenen ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar;
10. Organik üretim alanında diğer sertifikasyon kuruluşları ile deneyim alışverişinde bulunmaya çalışır.

Akreditasyon Sertifikası
948KB
Akreditasyon Kapsamının Genişletilmesi Talimatı
1688KB

Tüm Hakkı Saklıdır© 2021