DOKUMANLAR

BELGELER, SERTİFİKALAR VE KONTROL

Sertifikasyon Beyannamesi - Üretim
Sertifikasyon Beyannamesi - İşleme
Sertifikasyon Beyannamesi - Ticaret - Dağıtım
Organik Üretim Planı (OÜP) - Bitkisel Üretim
Organik Üretim Planı (OÜP) - Doğadan Toplama
Organik Üretim Planı (OÜP) - Hayvansal Üretim
Organik Üretim Planı (OÜP) - Arıcılık
Teknik Rapor - Bitkisel Üretim
Teknik Rapor - Bitkisel Üretim -Doğadan Toplama
Teknik Rapor - Hayvansal Üretim
Teknik Rapor - Hayvansal Üretim - Arıcılık
Teknik Rapor - İşleme
Teknik Rapor - Ticaret - Dağıtım
Müşterinin Kişisel Verileri Hakkında Beyanname
GDO Reddi Beyanı
Gübre Uygunluk Beyanı
OOBÜM Kullanımına İlişkin İstisna
İşlem Günlüğü
İşletmede Yapılan Satın Alımların Günlüğü
İşletmede Yapılan Satışların Günlüğü
Mahsul Rotasyon Planı
Temizlik Kaydı
Gerçekleştirilen Temizlik ve Dezenfeksiyon Faaliyetlerinin Günlüğü
Üretilen ve Gerçekleşen Ürünlerin Günlüğü-Bitkisel Üretim
Üretilen ve Satılan Arı Ürünleri Günlüğü
Arı Ailesinin Günlüğü

KURALLAR

Sertifikasyon Kuralları
Kalite Politikası

ORGANİK ÜRETİMİN MEVZUAT YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK (AB) 2018/848 - REGULATION (EU) 2018-848
KOMİSYON YETKİ YÖNETMELİĞİ (AB) 2021-1698 - COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021-1698
203-2012 SAYILI (AB) KOMİSYON YÖNETMELİĞİ - COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 203-2012

Tüm Hakkı Saklıdır© 2021