HIZMETLER / Sertifikasyon Kapsamı B ve C - İşleme ve Ticaret
Organik tarım ürünlerinin işlenmesinde ve/veya pazarlanmasında, ve organik gıda ve yem üretiminde, Yönetmelik (AB) NO 848/2018' de belirtilen organik üretime ilişkin kurallar ve yürürlükteki ulusal hükümler ve yönetmelikler uygulanmaktadır. İşlenmiş organik gıdaların işlenmesi, organik olmayan gıdalardan ayrı zaman veya yerde gerçekleştirilmelidir. İşlenmiş organik yem üretimi, işlenmiş organik olmayan yem üretiminin yapıldığı yer veya zamanda ayrı olarak gerçekleştirilir.

İşleyici / tüccarın, sorumlu denetim veya kontrol kuruluşu tarafından, belirtilen Yönetmelik hükümleriuyarınca organik üretim yöntemine göre üretilmiş ürünleri piyasaya arz etmesi yasaklanmamış olmalıdır.
Müteşebbisler, organik ürünlerin ve organik üretime geçiş sırasında üretilen ürünlerin Yönetmelik (AB) NO 2018/848, Ek 3'te belirtilen kurallara uygun olarak toplanmasını, paketlenmesini, taşınmasını ve depolanmasını sağlamaktadır.

 • Organik Ürünlerin İşlenmesi ve Ambalajlanması

  Organik Ürünlerin İşlenmesi ve Ambalajlanması

  Organik ve organik olmayan hammaddelerin işlenmesi, ayrı yer veya zamanda - günlere / vardiyalara göre (yani organik ürünlerin üretiminin yapıldığı gün veya vardiyada, konvansiyonel ürünlerin üretiminin yapılmaması) gerçekleştirilmelidir ve bu gereklilikler yerinde kendi kendini izleme sisteminin bir parçası olarak belgelenmeli ve saklanmalıdır.

  İşlenecek hammaddeler kanıtlanmış organik kökenli olmalıdır. Her teslimata geçerli organik olduğuna dair bir sertifika belgesinin kopyaları eşlik etmelidir.

  Müteşebbis, organik ürün(ler)in üretimindeki teknolojik süreçleri ve parametreleri belgelemiş olmalıdır. Belgelemenin ve müteakip kayıtların sağlanmasının amacı, teknolojik sürecin herhangi bir noktasında organik ürünün konvansiyonel ürün(ler)den etkin bir şekilde ayrılmasını sağlamak ve kanıtlamaktır.

  Müteşebbisin organik bileşenleri kullanmadan önce sahada temizlik ve dezenfeksiyon için yazılı prosedürlere sahip olması gereklidir.

  Müteşebbisin, üretilen ve satılan organik ürünlerin miktarlarına ilişkin sıkı kayıtlar tutması ve bu bilgilerin herhangi bir zamanda belgelendirme kuruluşuna sunulabilmesi gerekmektedir.

 • Organik Ürünlerin Depolanması

  Organik Ürünlerin Depolanması

  Organik ürünlerin üretim ve depolama sahaları ve bunların bitişiğindeki araziler temiz ve iyi durumda tutulmalıdır. İşletmedeki binaların tasarımı, teknolojik planı, inşaatı, konumu ve boyutları, tesislerin uygun şekilde bakımını, temizliğini ve/veya dezenfeksiyonunu ve hava kirliliğinin önlenmesini veya en aza indirilmesini sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

  Kirliliğe karşı koruma ve haşere kontrolü de dahil olmak üzere iyi hijyen ve üretim uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için koşullar sağlanmalıdır.

  Organik olarak üretilen bitki ve bitkisel ürünler, mühür bütünlüğünden ödün vermeden, içeriğinin değiştirilmesine izin vermeyen, yalnızca kapalı araçlarla taşınmaktadır. Organik gıdada kullanılması amaçlanan tüm hammaddelerin giriş kontrolü, organik üretim sisteminin bir parçasıdır. Her teslimat, organik hammaddelerin, hammadde türü, miktarı, tedarikçi, parti numarası, son kullanma tarihi, depolama koşulları ve yeri belirtilerek bir giriş kontrol kayıt defterine girilir.

 • Organik Ürünlerin Taşınması

  Organik Ürünlerin Taşınması

  Ekim ve hasat yanı sıra nakliye için de aynı tarım makinelerini kullanarak veya genetiği değiştirilmiş mahsuller ve organik mahsuller için aynı depolama tesisleri kullanılarak fiziksel kontaminasyondan kaçınılmalıdır.

  Organik üretim alanında, üretimin ve karbon emisyonlarının taşındığı mesafe büyük önem taşımaktadır. Kuruluşlar/dernekler tarafından sürdürülen bazı standartlar hava yoluyla ihracata izin vermemektedir. Taşınacak mallara yalnızca organik tarımda kullanımı onaylanmış pestisitler veya temizlik maddeleri püskürtülebilir.

  Organik ürünlerin ambalajlanması ve nakliyesi, yalnızca içeriği değiştirilemeyecek şekilde kapatılmış uygun ambalajlarda gerçekleştirilmeli ve etiketlenmelidir.

 • İşleme ve/veya ticaret için sahadaki tüm üretim birimleri, organik olmayan bir şekilde yönetilenler de dahil olmak üzere, kontrole tabidir.

  Tüm Hakkı Saklıdır© 2021