HIZMETLER / Sertifikasyon Kapsamı A - Üretici
Çiftliğin tamamı, organik üretim için geçerli gerekliliklere uygun olarak yönetilmelidir. Bir çiftlik bünyesindeki tüm birimlerin organik üretim için kullanılmaması durumunda, işletmeci/taşeron, toprak, hayvanlar ve organik üretim birimleri tarafından kullanılan veya üretilen ürünler ile organik olmayan üretim birimleri tarafından kullanılan veya üretilen ürünler arasında bir ayrım sağlamaktadır ve yapılan ayrımın kanıtı olarak ilgili belgeleri saklamaktadır.

Müteşebbisin veya taşeronun işlenebilir alanları, BKK AGRO ORGANIK KONTROL LTD. ŞTİ. tarafından yürütülen kontrol prosedürüne tabidir.

Organik üretim, araziler, işleme alanları ve depolar dahil olmak üzere, organik üretim yöntemleriyle yönetilmeyen diğer tüm üretim alanlarından açıkça ayrılmış olan işletme birimlerinde gerçekleştirilmelidir. Her işletmeciye veya taşerona ait alanlar için bir harita veya varsa resmi topografik haritalar üzerinde belirtilerek tüm parsellerin yerinin doğru bir açıklaması yapılmalıdır.

Sertifikasyon Kapsamı A - Üretim

Çiftliğin tamamı, organik üretim için geçerli gerekliliklere uygun olarak yönetilmelidir. Bir çiftlik bünyesindeki tüm birimlerin organik üretim için kullanılmaması durumunda, işletmeci/taşeron, toprak, hayvanlar ve organik üretim birimleri tarafından kullanılan veya üretilen ürünler ile organik olmayan üretim birimleri tarafından kullanılan veya üretilen ürünler arasında bir ayrım sağlamaktadır ve yapılan ayrımın kanıtı olarak ilgili belgeleri saklamaktadır.

Müteşebbisin veya taşeronun işlenebilir alanları, BKK AGRO ORGANIK KONTROL LTD. ŞTİ. tarafından yürütülen kontrol prosedürüne tabidir.

Organik üretim, araziler, işleme alanları ve depolar dahil olmak üzere, organik üretim yöntemleriyle yönetilmeyen diğer tüm üretim alanlarından açıkça ayrılmış olan işletme birimlerinde gerçekleştirilmelidir. Her işletmeciye veya taşerona ait alanlar için bir harita veya varsa resmi topografik haritalar üzerinde belirtilerek tüm parsellerin yerinin doğru bir açıklaması yapılmalıdır.

 • Organik Bitkisel Üretim

  Organik Bitkisel Üretim

  Organik bitkisel üretim için gereklilikler:

  • Kontrol ve sertifikasyon için imzalanmış sözleşme;
  • Arazi / ler üzerindeki yasal gerekçeler: uzun vadeli kiralamalar, kendi arazisi ve diğerleri;
  • Organik üretim ve uygulanması için ayrıntılı kuralların belirlenmesi hakkında 848/2018 sayılı (AB) Avrupa Yönetmeliği hakkında bilgi edinme;
  • Çiftliğin yerinde kontrol - denetim;
  • Uygun ürün ve çeşitlerin seçimi;
  • Konvansiyonel tarımdan organik tarıma geçiş süresi ürün tipine bağlı olarak farklılık göstermektedir - yıllık ürünler, yonca, çayır ve meralar için 2 yıl, çok yıllık ürünler için 3 yıl;
  • Organik/konvansiyonel tohum ve/veya dikim malzemesi kullanımı. İzinsiz müstahzarlarla tedavi yapılmadığının beyanı;
  • GDO'lu tohumların ve/veya çoğalma materyallerinin kullanımının yasaklanması;
  • Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı (TGOB), organik bir şekilde üretilen tohum ve dikim materyali çeşitlerinin elektronik bir veritabanı oluşturmuş ve sürdürmektedir;
  • Sadece veri tabanında yer alan ve organik olarak üretilen ekim ve dikim materyali çeşitleri ülkede mevcut kabul edilmektedir.

  http://bioseeds.mzh.government.bg/

 • Organik Hayvan Üretimi

  Organik Hayvan Üretimi

  Organik hayvansal üretimde hayvanlar, uygun ırklar seçilerek organik üretim yapan çiftliklerde doğar ve yetiştirilir. Yönetmelik (AB) NO 848/2018 Bölüm 2'nin gerekliliklerine uyulmaktadır.

 • Organik Kanatlı Hayvan Üretimi

  Organik Kanatlı Hayvan Üretimi

  Organik üretimde kanatlıların maksimum doğal yaşam sürdürebilmeleri için bol temiz havaya, gün ışığına ve açık alana erişimi olmalıdır. Yem söz konusu olduğunda, AB'nin bunun için katı gereksinimleri vardır. Yemin en az %20'si yerel veya bölgede üretilmelidir. Tahıl GDO içermemelidir ve ekiminde kullanılan pestisitler ve gübreler üzerinde bir takım kısıtlamalar vardır.

  Organik tavukçuluk için kanatlı ırkları hem kanatlı sektörüne uygun hem de tüketici sağlığına faydalı olmalıdır.

  Bilim adamlarına göre, organik kümes hayvanları, çevredeki doğal koşullara en uygun tavuk cinsini gerektirir. Aktivite, araştırma tutumu, bağışıklık tepkisi, sıcaklık değişikliklerine tolerans, sosyal etkileşim vb. özellikler dikkate alınmalıdır.

 • Organik Arıcılık

  Organik Arıcılık

  Organik arıcılıkta, arılıklar, esas olarak organik olarak yetiştirilen mahsullerden veya uygun olduğunda doğal bitki örtüsünden veya organik olmayan bir şekilde yönetilen, yalnızca çevresel etkisi düşük yöntemlerle işlenen ormanlar ve mahsullerden oluşan, nektar ve polen kaynakları içeren alanlarda bulunur. Arı ürünlerinin kirlenmesine veya arı sağlığına zarar verebilecek kaynaklardan yeterli bir mesafede (3 km'lik bir yarıçap içinde) bulunurlar.

 • Doğadan Toplama

  Doğadan Toplama

  Doğal alanlardan ve ormanlardan yabani bitki ve parçalarının toplanması, belirtilen Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi koşuluyla bir organik üretim yöntemi olarak kabul edilir.
  Sadece doğal alanlarda, ormanlarda ve tarım alanlarında doğal olarak yetişen yabani bitkiler ve bunların parçaları toplanır. Müteşebbis / taşeron, toplamadan en az üç yıl önce bu alanlara organik üretimde kullanılmasına izin verilenler dışında ürünlerle müdahale edilmediğine dair kanıt sağlamaktadır. Yabani bitkilerin ve bunların parçalarının toplanması, doğal habitatın sürdürülebilirliğini veya toplama alanındaki türlerin korunmasını etkilememelidir. Yabani bitkilerin hasadı önceden eğitilmiş toplayıcılar tarafından yapılmalıdır.

 • Organik Pamuk Üretimi

  Organik Pamuk Üretimi

  Organik pamuk üretimi, sadece sentetik gübrelerin ve pestisitlerin organik olanlarla değiştirilmesi anlamına gelmez. Organik tarım yöntemleri, konvansiyonel üretimden çok tarımsal süreç bilgisine dayanmaktadır.
  Sistem yaklaşımı, en iyi şartlarda her tür mahsulü ve tarımsal faaliyetleri içeren çeşitli ve dengeli bir ekosistem yaratmayı amaçlar. Çiftçiler, üretimlerini konvansiyonel üretimden organik üretime çevirmek için iki yıllık bir geçiş sürecinden geçmek zorundadırlar. Organik üretimin önemli bir unsuru, iklim, toprak ve zararlılara ve hastalıklara karşı direnç açısından yerel koşullara uyarlanmış çeşitlerin dikkatli seçimidir.

  Konvansiyonel tarımda pamuk, haşere saldırılarına karşı oldukça hassas bir ürün olarak kabul edilir. Zararlıları kontrol altında tutmak için büyük miktarlarda sentetik pestisit püskürtülür. Ancak organik tarımda sentetik pestisit kullanımına izin verilmemektedir.

  Organik üretimin tamamen farklı bir yaklaşımı var: ana amaç, çeşitli ve dengeli bir ekosistem oluşturarak, haşere saldırılarını önlemek ve izleme yoluyla haşere popülasyonunu yakından takip etmektir.

 • Organik Uçucu Yağlar

  Organik Uçucu Yağlar

  Yönetmelik (AB) No 2018/848, organik ürünlerin üretimi ve etiketlenmesine ilişkin mevcut mevzuatın kapsamını (Yönetmelik (AT) No 834/2007), mantar, tuz, uçucu yağlar, pamuk veya yün gibi tarımla yakından ilgili ürünleri içerecek şekilde genişletmektedir.

 • Organik Şarap Üretimi

  Organik Şarap Üretimi

  Organik şarap üretimi için, organik üretimin amaç ve ilkelerine uygun özel kurallar oluşturulmuştur. Organik şarap, organik üzüm ve maya ile üretilmelidir, ancak aşağıda belirtildiği gibi bir takım başka kısıtlamalar da geçerlidir.

  • sorbik asit kullanımı ve kükürt giderme yasağı;
  • organik şaraplardaki sülfit seviyesi, konvansiyonel eşdeğerlerinden daha düşük olmalıdır (artık şeker içeriğine bağlı olarak).

  Uygulama Yönetmeliği (AB) NO 203/2012

 • İşleme ve/veya ticaret için sahadaki tüm üretim birimleri, organik olmayan bir şekilde yönetilenler de dahil olmak üzere, kontrole tabidir.

  Tüm Hakkı Saklıdır© 2021