ЗНАК ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Основната цел на европейският знак за биологично производство е да се улеснят потребителите при идентифицирането на биологичните продукти. За целите на етикетирането знакът за биологично производство на ЕС се използва само, ако съответният продукт е произведен съгласно изискванията на европейското законодателство от оператори, спазващи изискванията на системата за контрол в биологичния сектор. Знакът на Общността не се използва в случаите на продукти и храни, произведени в преход към биологично производство.


Знакът за биологично производство на ЕС съответства на модела по-долу:Референтният цвят съгласно цветовия модел на Pantone е Green Pantone № 376 и Green (50 % Cyan + 100 % Yellow), ако се използва четирицветен процес.

Знакът за биологично производство на ЕС може да се използва също и като черно-бяло изображение, както е показано, но само когато не е възможно да се представи в цвят:


Всички Права Запазени © 2021