Агро Органик Контрол - Документи

Документи сертификация и контрол

 1.  Заявление сертификация - производство
 2.  Заявление сертификация - преработка
 3.  Заявление сертификация - разпространение
 4.  План за биологично производство - растениевъдство
 5. План за биологично производство - диворастящи
 6. План за биологично производство - животновъдство
 7.  План за биологично производство - пчеларство
 8. Технически доклад - растениевъдство
 9.  Технически доклад - събиране на диворастящи
 10. Технически доклад - животновъдство
 11. Технически доклад - пчеларство
 12.  Технически доклад - преработка
 13.  Технически доклад - разпространение
 14.  Декларация за влизане в системата за контрол
 15.  Декларация за личните данни
 16.  Молба за използване на конвенционални семена
 17.  Декларация за нетретиране на посевен/посадъчен материал
 18.  Декларация за съответствие на оборския тор
 19.  Дневник на мероприятията
 20.  Дневник на покупките
 21.  Дневник на продажбите
 22.  План за сеитбооборот
 23.  Регистър за почистване

 

Правила

 1.  Правила за сертификация
 2.  Правила за използване на логото
 3.  Процедура за жалби и възражения
 4.  Политика за качеството
 5. Процедура за преход към биологично производство
 6.  Процедура за жалби и възражения

 

Нормативна уредба на БИОЛОГИЧНОТО производство

 1. Регламент 889
 2. Регламент 834
 3.  Закон за общите организации на пазарите
 4.  Наредба № 5
 5.  Процедура за нередности и нарушения
 6. Кодове за обявяване на дейност
 7. Методика за намаляване и отказване на...
 8. Списък с продукти за растителна защита