НАЧАЛО

АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ осъществява дейност по сертификация на биологични продукти по схемa „фермер”. Схемата е част от нормативни изисквания към биологичните продукти, одобрена на Европейско ниво. Тя се прилага, съгласно изискванията на основните РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 834/2007 и правилата за неговото прилагане в РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008, Наредба №1 от 7 февруари 2013 г., правилата на БДС EN ISO 17065,  документи, ръководства и указания на EA, IAF и ILAC.